side-area-logo

Kursy Samoobrony dla Kobiet

Dobry trening samoobrony ma pomóc trenującemu w zdobyciu umiejętności pokonywania własnego strachu oraz nauczyć go inteligentnych i efektywnych reakcji. Bez tego przegrasz, zanim w ogóle bójka się zacznie.

Martin J. Dougherty – ” Sztuka samoobrony. Na podstawie technik walki wręcz stosowanych przez żołnierzy elitarnych jednostek specjalnych”

Kurs Samoobrony dla Kobiet organizowany przez Fundację Varietae powstał w wyniku zgłaszanych potrzeb na organizację tego typu zajęć. W efekcie we współpracy z Wielkopolskim Centrum Samoobrony i Bezpieczeństwa powstał pierwszy kurs samoobrony dedykowany Panią.

Zajęcia w ramach kursusą odpłatne przez uczetnika. Fundacja dokłada wszelkich starań, aby oferowany kurs został dofinansowany z programów grantowych, środków lokalnych firm lub lokalnych filantropów.

Jesteśmy przekonani, że tego typu inicjatywy przyczynią się znacząco do poprawy bezpieczeństwa.

Video pochodzi z kanału youtube i został upowszechniony zgodnie z warunkami koszystania z usług portalu. Warunki korzystania

Warsztaty samoobrony dla kobiet zawierające naukę podstawowych uderzeń i kopnięć w punkty
wrażliwe, trening skutecznych technik samoobrony przeciw najpopularniejszym atakom, ćwiczenia z
pracy głosem w samoobronie.

Czas trwania: 2 godziny
Maksymalna ilość osób: 30

Intensywność szkolenia będzie dostosowana do możliwości wszystkich Uczestniczek
zajęć.

Przykładowy program szkolenia:

Rozgrzewka (około 20 min)
Ogólnorozwojowa rozgrzewka zawierająca elementy poruszania w walce, naukę techniki uderzania, uniki.

Trening uderzeń i kopnięć (około 30-45 min)
Omówienie punktów wrażliwych na ciele człowieka, nauka uderzeń (ciosy proste, okrężne, łokciem, kopnięcia).

Trening technik samoobrony Krav Maga / KAPAP
Skuteczne techniki samoobrony przeciw najpopularniejszym atakom takim jak próba duszenia, chwytu, próba uderzenia, szantaż nożem, sytuacje w parterze, wyrwanie torebki itp.

Nauka użycia broni improwizowanej w samoobronie
Trening z bronią improwizowaną, np. kluczami, telefonem, kamieniem i ich skuteczne użycie w celu samoobrony.

 • Terminy zajęć:
 • 16 luty 2019 | godz. 13.00-15.00
 • 2 marca 2019 | godz. 13.00-15.00
 • 9 marca 2019 | godz. 13.00-15.00
 • 23 marca 2019 | godz. 13.00-15.00
 • 6 kwietnia 2019 | godz. 13.00-15.00
 • 27 kwietnia 2019 | godz. 13.00-15.00
 • Ceny biletów:

  Uczestnik sam decyduje w ilu zajęciach i w jakich terminach chce wziąć udział. Liczba miejsc na zajeciach ograniczona.

 • Pojedyncze zajęcia | 30 zł 
 • Dwa zajęcia | 50 zł 
 • Cztery zajęcia | 89 zł 
 • Sześć zajęć | 130 zł 
Image module

Wielkopolskie Centrum Samooborny i Bezpieczeństwa to organizacjia zrzeszająca pasjonatów i certyfikowanych trenerów Krav Maga i KAPAP. WCSiB specjalizuje się w prowadzeniu zajęć dla różnych grup wiekowych w tym dzieci.

Instruktorzy posiadają państwowe uprawnienia, niezbędne do prowadzenia tego typu szkoleń, m.in. uprawnienia instruktorów samoobrony, strzelania sportowego czy technik interwencyjnych, wszyscy są przeszkoleni w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Jak zapisać się na kurs?

Udział w Kursie wymaga spełnienia kilku następujących warunków.

 • Oferta Kursu

  Zapoznaj się z ofertą kursu, terminami oraz ceną.

 • Regulamin kursu

  Przeczytaj regulamin kursu. Jeśli któryś z punktów jest dla Ciebie niejasny napisz do nas.

 • Kup bilety

  Klikając w poniższu przycisk „Kup bilet” zostaniesz przekierowany na stronę evenea, gdzie będzie mógł wybrać rodzaj biletu (1,2,4 lub 6 zajęć).

 • Zajęcia

  Przygotuj się na zajęcia (zabież ze sobą strój sportowy) oraz zabierz ze sobą bilet potwierdzający Twoje uprawnienia do skorzystania z zajęć.

Kup bilet

REGULAMIN KURSU SAMOOBRONY ORGANIZOWANEGO PRZEZ FUNDACJĘ VARIETAE

 1. Organizatorem zajęć samoobrony jest FUNDACJA VARIETAE ul. Nowa 6/4 64-500 Szamotuły, NIP: 783 164 79 08, e-mail: fundacja.varietae@gmail.com (zwany dalej „Organizatorem”).
 2. Kurs jest organizowany w ramach działalności statutowej Fundacji. Wszelkie opłaty uzyskane od uczestników zostaną przeznaczone tylko i wyłącznie na pokrycie kosztów jego przeprowadzenia.
 3. Celem prowadzonych zajęć jest nauka właściwych reakcji i stosowania technik samoobrony w sytuacjach i miejscach zagrożenia bezpieczeństwa osobistego.
 4. Udział w zajęciach jest odpłatny. Koszt pojedyńczych zajęć wynosi 30zł od osoby, za spotkanie dwugodzinne (po 2 godziny zegarowe).
 5. Zajęcia skierowane są wyłącznie dla Kobiet.
 6. Uczestniczką kursu może być osoba pełnoletnia, nie posiadająca przeciwwskazań do udziału w szkoleniu ze względu na stan zdrowia.
 7. Zajęcia będą realizowane w Hala Nałęcz ul. Mickiewicza 4 w Szamotułach. Organizator zastrzega, iż miejsce realizacji kursu może ulec zmianie z przyczyn od niego niezależnych.
 8. Treningi prowadzić będzie instruktor z Wielkopolskiego Centrum Samoobrony i Bezpieczeństwa.
 9. W treningu może uczestniczyć grupa nie większa niż 30 osób. W razie dużego zainteresowania, Organizator może wyznaczyć termin dodatkowy zajęć.
 10. Uczestniczki wykonują ćwiczenia ubrane w strój sportowy. Organizator zajęć nie zapewnia stroju sportowego, używanego podczas ćwiczeń.
 11. W trakcie prowadzonych zajęć uczestniczki mogą wykonywać wyłącznie ćwiczenia wskazane przez instruktora i pod jego bezpośrednim nadzorem. Naruszenie powyższego obowiązku uzasadnia pozbawienie uczestniczki możliwości dalszego udziału w zajęciach.
 12. Przebywając podczas zajęć w obiekcie sportowym, i korzystając z jego wyposażenia, uczestniczki zajęć muszą stosować się do obowiązującego regulaminu obiektu, przepisów bhp, jak również instrukcji i poleceń wydawanych przez prowadzącego zajęcia.
 13. W przypadku wystąpienia symptomów kontuzji, stanu zagrożenia zdrowia, czy innego rodzaju problemów, obowiązkiem ćwiczących jest natychmiastowe powiadomienie instruktora.
 14. Uczestnikowi nieobecnemu na zajęciach nie przysługuje zwrot wniesionej opłaty.
 15. Każdy uczestnik zajęć jest zobowiązany posiadać wykupione ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków na czas trwania zajęć, którego dokonuje we własnym zakresie. Kandydat na pierwszych zajęciach podpisuje oświadczenie, że:
  1. nie ma przeciwwskazań zdrowotnych co do uczestnictwa w zajęciach (brak przeciwwskazań lekarskich) oraz że bierze w nich udział na własną odpowiedzialność,
  2. uiścił opłatę za zajęcia za pośrednictwem portalu evenea,
  3. zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu, który akceptuje,
  4. wyraża zgodę na publikację wizerunku na stronie wydarzenia oraz stronie Organizatora i Prowadzącego zajęcia.
  5. zapoznała się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 13 RODO.
 16. Podczas zajęć zabrania się spożywania alkoholu lub innych środków odurzających, palenia tytoniu, przebywania w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem środków odurzających pod rygorem wykluczenia z zajęć. Osobie skreślonej z listy zajęć z wyżej wymienionych powodów nie przysługuje zwrot opłat. Uczestniczka, która zostanie wykluczona z udziału w zajęciach zobowiązany będzie do pokrycia wszelkich szkód, które spowoduje swoim stanem.
Napisz do nas:

fundacja.varietae@gmail.com

Śledź nas na:
Fundacja Varietae

Fundacja Varietae – Fundacja Różnorodności to organizacja pozarządowa działająca na terenie Polski oraz we współpracy z partnerami zagranicznymi na terenie UE – ze szczególnym uwzględnieniem działań na rzecz lokalnej społeczności Gminy i Miasta Szamotuły.  Organizacja realizuje projekty społeczne, edukacyjno-kulturowe, oraz wspiera rozwój wolontariatu.

O Nas

O Fundacji
Statut
Wolontariat
Przekaż 1%
Organizacje współpracujące
Partnerzy

Projekty

Akademia Spełnionego Rodzica
Baby Targ
Etno
Rodzice to ASy
Zielone Zakątki
Tato pobaw się ze mną

Kontakt | Polityka prywatności | Ochrona danych
Copyright © 2018 Fundacja Varietae