side-area-logo
Image module

Akademia Spełnionego Rodzica zaprasza na

Szkołę dla Rodziców

Opartą na Rodzicielstwie Bliskości i Porozumieniu bez Przemocy Marshalla Rosenberga

Szkoła dla Rodziców

Szkoła dla Rodziców to nowa edycja Akademii Spełnionego Rodzica skupiająca się wokół rodziny i wychowania dzieci. Tym razem program zakłada 10 warsztatów prowadzonych przez wykwalifikowanego trenera i pedagoga – Natalię Minge, która pomoże przebrnąć przez trudną tematykę wychowania i rozwoju naszych dzieci. 

W trakcie 10 warsztatów rodzice dowiedzą się m.in.:

 • Jak kształtować swoją relację z dzieckiem?
 • Jak rozmawiać z dziećmi? Jak nauczyć się słuchać i rozumieć co stoi za zachowaniem dziecka?
 • Czy dziecko potrzebuje granic?
 • Czy kary i nagrody działają? Czy da się wychować szczęśliwe dziecko bez ich stosowania? Jak zapewnić sobie współpracę bez gróźb i obietnic?
 • Czy złość jest zła? W jaki sposób radzić sobie ze złością dzieci i własną?
 • Dlaczego dzieci są agresywne? – Co robić, by wspierać więź między rodzeństwem i zmniejszyć liczbę poważnych kłótni?

Zajęcia poprowadzi:

 Natalia Minge – Poradnia Psychologiczna Hipokampus 

ASR_

Szczegółowe informacje:

I etap warsztatów:

 • 14 marca 2019 r. – Trening empatycznej komunikacji w oparciu o Porozumienie bez Przemocy Marshala Rosenberga.
 • 28 marca 2019 r. – Granice dziecka, granice opiekuna (rodzica).
 • 11 kwietnia 2019 r. – Co zamiast nagród i kar?
 • 25 kwietnia 2019 r. – Radzenie sobie ze złością.
 • 9 maja 2019 r. – Agresja i przemoc wśród dzieci – przyczyny i sposoby zapobiegania.

II etap warsztatów od miesiąca września 2019 r.

 • Relacje między rodzeństwem.
 • Komunikacja w związku a rodzicielstwo.
 • Trudne sytuacje w życiu dziecka.
 • Dziecko a media.
 • Zabawy rozwojowe z dzieckiem.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, udział w warsztatach wymaga zgłoszenia.

Krok I - Zgłoszenie

Aby zgłosić udział w zajęciach, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy. Formularz zgłoszeniowy

Krok II - Potwierdzenie zgłoszenia

Zgłaszający w odpowiedzi na wysłany formularz zgłoszeniowy otrzyma potwierdzenie udziału w warsztatach oraz numer konta, celem dokonania płatności.

Krok III - Płatność

Uczestnik zobowiązany jest dokonać płatność do dnia 7 marca br. Bez dokonania płatności w terminie zgłoszenie będzie nieważne.

Krok IV - Warsztaty

Po opłaceniu warsztatów zapraszamy na warsztaty.

Kontakt do koordynatora:

akademiaspelnionegorodzica@gmail.com

Natalia Minge

– psycholog specjalizujący się we wspomaganiu rozwoju najmłodszych i nieco starszych dzieci. Doradza w sprawach edukacji i wychowania dzieci od noworodków do nastolatków. Jest autorem poradników, materiałów edukacyjnych i artykułów zamieszczanych w czasopismach i na portalach internetowych. Prowadzi zajęcia dla dzieci, spotkania i warsztaty dla rodziców i pracowników placówek edukacyjnych.

Bliska jest jej filozofia rodzicielstwa bliskości i poglądy głoszone przez Jespera Juula. Pracuje w nurcie Porozumienia bez Przemocy (NVC) Marshala Rosenberga i to podejście stara się przekazywać osobom, z którymi się styka.

Natalia jest absolwentką Integralnego Studium rozwoju osobistego oraz Kursu doskonalenia umiejętności trenerskich i komunikacji opartej na empatii w Szkole Trenerów Komunikacji Opartej na Empatii.

Prywatnie jest mamą czwórki dzieci w wieku od 1,5 do 11 lat.

Warsztaty w ramach Szkoły dla Rodziców są odpłatne.

Bilety indywidualne

Cena biletu dla 1 rodzica/opiekuna wynosi 400 zł za 10 spotkań

Płatności za bilet można dokonać jednorazowo lub w II ratach.

W przypadku płatności ratalnej:

 • I rata w wysokości 200 zł do 7 marca br.,
 • II rata w wysokości 200 zł do 14 września br.,

W przypadku nieobecności na warsztatach środki nie są zwracane. Uczestnik ma jednak prawa wskazania osoby na zastępstwo.


Cena Szkoły zawiera:
udział w całym cyklu, materiały szkoleniowe, kawę, herbatę i poczęstunek na każdym spotkaniu.

Bilety rodzinne

Cena biletu dla pary rodziców/opiekunów wynosi 720 zł za 10 spotkań

Płatności za bilet można dokonać jednorazowo lub w II ratach.

W przypadku płatności ratalnej:

 • I rata w wysokości 360 zł do 7 marca br.,
 • II rata w wysokości 360 zł do 14 września br.,

W przypadku nieobecności na warsztatach środki nie są zwracane. Uczestnik ma jednak prawa wskazania osoby lub osób na zastępstwo.


Cena Szkoły zawiera:
udział w całym cyklu, materiały szkoleniowe, kawę, herbatę i poczęstunek na każdym spotkaniu.

REGULAMIN UCZESTNICTWA
w Szkole dla Rodziców w ramach Akademii Spełnionego Rodzica

 1. Akademia Spełnionego Rodzica, zwana dalej Akademią, to przedsięwzięcie w formie Warsztatów dla rodziców, mające na celu rozwój kompetencji w zakresie wychowania dzieci oraz własnego rozwoju.
 2. Szkoła dla Rodziców to działanie w ramach Akademii Spełnionego Rodzica, w formie cyklu 10 spotkań dedykowanych tej samej grupie rodziców.
 3. Organizatorem Akademii i Szkoły dla Rodziców jest Fundacja Varietae, z siedzibą w Szamotułach, ul. Nowa 6/4, 64-500 Szamotuły, nr KRS 0000320832, NIP 7831647908.
 4. Współorganizatorami Akademii i Szkoły dla Rodziców są:
  • Pracownia Wspomagania Rozwoju PROGRESSUM Katarzyna Waszak, z siedzibą
   w Szamotułach, ul. Hokejowa 2B/6, 64-500 Szamotuły, NIP 7871987817, REGON 302393394,
  • Centrum Położnicze Agnieszka Kamińska-Nowak, z siedzibą w Szamotułach, ul. Romana Maya 56, 64-500 Szamotuły, NIP 7872107764, REGON 302594649.
  • Partnerem Akademii i Szkoły dla Rodziców jest Prywatny Żłobek CYPISEK, z siedzibą w Szamotułach, ul. Kopernika 4, 64-500 Szamotuły, NIP 9860189102, REGON 320610529, prowadzony przez Karolinę Zbąską.
 5. Uczestnikiem Szkoły dla Rodziców, zwanym dalej Uczestnikiem, jest osoba, która wyraziła chęć udziału w całym cyklu 10 spotkań i spełniła wszystkie kryteria związane z uczestnictwem (dokonała zapisu oraz wpłaty).
 6. Organizator wraz z Współorganizatorami odpowiadają za wszystkie aspekty organizacyjne związane z powstaniem i realizacją Szkoły dla Rodziców.
 7. Uczestnicy mogą kontaktować się z Organizatorem lub/i Współorganizatorami za pomocą adresu: akademiaspelnionegorodzica@gmail.com lub za pośrednictwem fan-page’u Akademii Spełnionego Rodzica utworzonego na portalu społecznościowym facebook, pod adresem https://www.facebook.com/akademiaspelnionegorodzica/.
 8. Warsztaty w ramach Szkoły dla Rodziców będą odbywać się zgodnie z przyjętym programem i harmonogramem.
 9. Informacja o tematach i terminach poszczególnych spotkań znajduje się na fan-page’u Akademii Spełnionego Rodzica utworzonego na portalu społecznościowym facebook, pod adresem https://www.facebook.com/akademiaspelnionegorodzica/.
 10. Warsztaty w ramach Szkoły dla Rodziców będą odbywać się na terenie Szamotuł. O dokładnym miejscu Uczestnicy zostaną powiadomieni za pomocą poczty elektronicznej najpóźniej 3 dni kalendarzowe przez konkretnym Warsztatem.
 11. Organizator i Współorganizatorzy zastrzegają sobie prawo do dokonania zmian w harmonogramie Szkoły dla Rodziców. Ewentualne zmiany będą wynikać wyłącznie z przyczyn losowych, niezależnych od Organizatora i Współorganizatorów. O każdej zmianie Uczestnicy zostaną powiadomieni za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 12. Szkoła dla Rodziców zostanie uruchomiona pod warunkiem zebrania co najmniej 10 osób.
 13. Udział w Szkole dla Rodziców ma charakter odpłatny.
 14. Cena biletu dla 1 rodzica/opiekuna wynosi 400 zł za 10 spotkań;
 15. Cena biletu rodzinnego, dla obojga rodziców/opiekunów 720 zł za 10 spotkań;
 16. Płatności za bilet można dokonać jednorazowo lub w II ratach. W przypadku płatności ratalnej: I rata w wysokości 200 zł (lub 360 zł przy zakupie biletu rodzinnego) płatna przy zapisie; II rata w wysokości 200 zł (lub 360 zł przy bilecie rodzinnym) płatna we wrześniu 2019 roku.
 17. Cena zawiera: udział w cyklu 10 Warsztatów, materiały szkoleniowe, kawę, herbatę i poczęstunek na każdym spotkaniu.
 18. Warunkiem uczestnictwa w Szkole dla Rodziców jest zgłoszenie chęci udziału za pośrednictwem formularza dostępnego TUTAJ oraz dokonanie wpłaty na konto podane w wiadomości zwrotnej najpóźniej 7 marca 2019.
 19. Brak wpłaty oznacza brak możliwości wzięcia udziału w Szkole dla Rodziców.
 20. O przyjęciu do Szkoły dla Rodziców decyduje kolejność zgłoszeń. Organizator i Współorganizatorzy zastrzegają sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia, jeżeli lista Uczestników w danym terminie będzie już zamknięta, o czym zostaną poinformowane wszystkie zainteresowane osoby.
 21. Organizator lub Współorganizatorzy najpóźniej 3 dni przed terminem planowanego Warsztatu z cyklu Szkoła dla Rodziców poinformują, za pośrednictwem poczty elektronicznej, o szczegółach organizacyjnych.
 22. Osoba, która kupiła bilet, a nie będzie mogła w uczestniczyć w spotkaniu, może wskazać inną osobę na swoje miejsce. Nie ma możliwości zwrotu środków z powodu braku udziału w którymkolwiek Warsztacie.
 23. W razie planowanej nieobecności/zgłoszonych Organizatorowi przyczyn losowych dotyczących któregokolwiek z Uczestników, w Warsztacie może wziąć udział wskazana przez niego osoba.
 24. W przypadku odwołania Szkoły dla Rodziców ze względu na zbyt małą liczbę Uczestników, Organizator dokona zwrotu dokonanej płatności.
 25. Istnieje możliwość wystawienia faktury/rachunku za udział w Szkole dla Rodziców. Faktura/rachunek zostanie wystawiony na dane wskazane w zgłoszeniu, w ciągu 7 dni od daty otrzymania zapłaty za udział w Warsztacie.
 26. Uczestnik może składać reklamacje dotyczące Szkoły dla Rodziców w terminie do 14 dni po zakończeniu konkretnego Warsztatu, za pomocą poczty elektronicznej. Organizator wraz ze Współorganizatorami winien rozpatrzyć reklamację w ciągu 14 dni od daty otrzymania i w tym terminie odpowiedzieć drogą mailową.
 27. Organizator i Współorganizatorzy są jedynymi administratorami zgromadzonych danych osobowych Uczestników. Dane osobowe podane przez Uczestnika (imię, nazwisko, numer telefonu, adres mailowy) będą przetwarzane przez Organizatora i Współorganizatorów w celach realizacji Szkoły dla Rodziców w ramach Akademii Spełnionego Rodzica (m.in. komunikacja, promocja, przeprowadzenie Warsztatów). Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się na stronie TUTAJ.
 28. Uczestnik, poprzez przystąpienie do udziału w Szkole dla Rodziców wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku w rozumieniu art. 81 ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 Poz. 631 z późniejszymi zmianami) w celach statystycznych oraz działań marketingowych prowadzonych Organizatora, Współorganizatorów i Partnera.
 29. Uczestnik w każdym momencie ma dostęp do swoich danych osobowych.
 30. Organizator i Współorganizatorzy mają prawo zmiany w całości lub części niniejszego Regulaminu. Zmiany publikowane będą w formie aktualizacji Regulaminu z adnotacją daty wprowadzenia zmiany.
 31. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 15.02.2019.
 • Miejsce warsztatów:

  Żłobek Cypisek, przy ulicy Łąkowej 9 w Szamotułach.

 • Start warsztatów:

  14 marca 2019r. co dwa tygodnie w godzinach 17:30 – 19:30

Organizator i współorganizatorzy:

Napisz do nas:

fundacja.varietae@gmail.com

Śledź nas na:
Fundacja Varietae

Fundacja Varietae – Fundacja Różnorodności to organizacja pozarządowa działająca na terenie Polski oraz we współpracy z partnerami zagranicznymi na terenie UE – ze szczególnym uwzględnieniem działań na rzecz lokalnej społeczności Gminy i Miasta Szamotuły.  Organizacja realizuje projekty społeczne, edukacyjno-kulturowe, oraz wspiera rozwój wolontariatu.

O Nas

O Fundacji
Statut
Wolontariat
Przekaż 1%
Organizacje współpracujące
Partnerzy

Projekty

Akademia Spełnionego Rodzica
Baby Targ
Etno
Rodzice to ASy
Zielone Zakątki
Tato pobaw się ze mną

Kontakt | Polityka prywatności | Ochrona danych
Copyright © 2018 Fundacja Varietae