Przejdź do treści

o fundacji

Fundacja VARIETAE

Nasza siła drzemie
w Różnorodności

Już ponad 14 lat stwarzamy szansę na rozwój i znalezienie pasji dzieciom i ich rodzicom.
I jesteśmy z tego dumni.

WARTOŚCI

Manifest

Wierzymy, że możliwy jest świat, w którym ludzie, mimo swoich własnych partykularnych celów, poglądów i wartości, gotowi są współpracować na rzecz własnej społeczności. Jesteśmy przekonani, że w ludziach drzemie potencjał do wywoływania zmian i kreowania takiej rzeczywistości, która umożliwia im samorozwój. Ten potencjał należy jednak wydobyć, ukierunkować i nauczyć się nim dzielić. Dlatego aby osiągnać ten cel kierujemy się 5 głównymi wartościami: współpraca, rozwój własny, odpowiedzialność społeczna, wymiana wiedzy, otwartość na innych.

Fundacja Varietae

Fundacja Różnorodności to organizacja pozarządowa, założona 30 grudnia 2008r. w Poznaniu przez Annę Lis i Tomasza Sobola – obecnie małżeństwo. Od początku istnienia organizacja działa hobbystycznie – członkowie organizacji prowadzą ją w formie dodatkowych obowiązków poza pracą zawodową. Choć jak mówią jej założyciele nie oznacza to, że w przyszłości Fundacja może być miejscem pracy – wzorem organizacji zagranicznych.

Nazwa i Idea organizacji

Nazwa organizacji nie jest przypadkowa. Pochodzi z łaciny od słowa varietae, varietes – co oznacza różny, różnorodny.
Od samego początku nazwa miała oddawać Idę fundacji, jaką jest podejmowanie różnorodnych działań we współpracy z różnorodnymi ludźmi. Dzięki różnorodności możliwe jest poznawanie samego siebie i innych, odkrywanie własnych zdolności i umiejętności. Bez odniesienia do czegoś innego nie ma poznania, nie ma podstaw do budowania własnej wartości -ponieważ trudno jest dostrzec np. to, że pewne nasze zachowania nie są akceptowalne społecznie, dopóki nie spotkamy się osobami z odmiennym punktem widzenia i wartościami.

W różnorodności należy upatrywać naukę, samodoskonalenie i odkrywanie. A dzięki tej sztuce stajemy się bogatsi.

Zarząd | Łączymy różne światy

Zarząd Fundacji tworzą cztery osoby.
Tomasz Sobol – Prezes / założyciel fundacji
Anna Sobol – Członek zarządu / założyciel fundacji
Ewelina Pilch – Członek zarządu
Magdalena Kowalczyk – Członek zarządu

Zobacz KRS

Dla kogo działa fundacja?

W początkowej fazie działalności Organizacja skupiała się na działaniach adresowanych do dzieci i młodzieży – oferując im możliwość rozwoju własnych talentów i pasji – poprzez partycypację w różnego rodzaju projektach kulturalnych, inicjatywach lokalnych oraz wymianach międzynarodowych. Jednym z bardziej znanych projektów Fundacji w Poznaniu była organizacja I i II urodzin Mostu Św. Jordana na Śródce, jeszcze przed jej rewitalizacją.

Szamotuły

W 2012 r. Fundacja została przeniesiona do Szamotuł, gdzie działa do dnia dzisiejszego. Zmiana siedziby nie wpłynęła na zmianę celów organizacji. Modyfikacji uległa jednie grupa docelowa odbiorców – stała się nią najmniejsza a zarazem najważniejsza grupa społeczna, jaką jest rodzina.

Fundacja znana w Polsce i za granicą

Poprzez szereg autorskich projektów, m.in. „Tato – pobaw się ze mną”, „Na Zamkowym Dziedzińcu”, „Zielone Zakątki w Szamotułach” czy „Rodzice to Asy” (Animatorzy Społeczni), Fundacja zbudowała silną społeczność rodzin, zdolnych samodzielnie rozwiązywać napotykane problemy i zaspakajać własne i społeczne potrzeby (materialne, edukacyjne, kulturalne). Efektem tych działań są nowo powstałe stowarzyszenia, których członkowie, działacze niejednokrotnie zdobywały pierwsze doświadczenia pod okiem Fundacji Varietae.

Tomasz Sobol | Założyciel

Czerpać siłę
z różnorodności działań

ANNA SOBOL | Założycielka

Inspirować ludzi
do aktywnego działania
w życiu codziennym
i samoorganizacji

Misja

Czerpać siłę z różnorodności

„Szaleństwem jest ciągle robić to samo i oczekiwać innych rezultatów” – Albert Einstein

WIZAJ

Inspirować ludzi do aktywnego działania w życiu codziennym i samoorganizacji w celu pokonywania wyzwań i zaspokajania potrzeb.

Od początku istnienia przyświeca nam ten sam, niezmienny cel. Jest nim Inicjowanie działań oddolnych i budowa silnego kapitału społecznego w małych społecznościach.
Nasze działania ukierunkowane są na naukę współpracy, odkrywanie własnych talentów, pielęgnowanie tożsamości kulturowej, tolerancji oraz ochronę – promocję dziedzictwa kulturowego i naturalnego.

Poznaj nasze projekty

Zaufali Nam:

Od ponad 14 lat budujemy unikatowe relacje.