side-area-logo

O Fundacji

Wszystko ma swój mały początek

Fundacja_V_H1

Fundacja Varietae
Fundacja Różnorodności to organizacja pozarządowa, założona 30 grudnia 2008r. w Poznaniu przez Annę Lis i Tomasza Sobola – obecnie małżeństwo. Od początku istnienia organizacja działa hobbystycznie – członkowie organizacji prowadzą ją w formie dodatkowych obowiązków poza pracą zawodową.

Nazwa i Idea organizacji
Nazwa organizacji nie jest przypadkowa. Pochodzi z łaciny od słowa varietae, varietes – co oznacza różny, różnorodny.
Od samego początku nazwa miała oddawać Idę fundacji, jaką jest podejmowanie różnorodnych działań we współpracy z różnorodnymi ludźmi. Dzięki różnorodności możliwe jest poznawanie samego siebie i innych, odkrywanie własnych zdolności i umiejętności. Bez odniesienia do czegoś innego nie ma poznania, nie ma podstaw do budowania własnej wartości -ponieważ trudno jest dostrzec np. to, że pewne nasze zachowania nie są akceptowalne społecznie, dopóki nie spotkamy się osobami z odmiennym punktem widzenia i wartościami.

W różnorodności należy upatrywać naukę, samodoskonalenie i odkrywanie. A dzięki tej sztuce stajemy się bogatsi.

Dla kogo działa fundacja?
W początkowej fazie działalności Organizacja skupiała się na działaniach adresowanych do dzieci i młodzieży – oferując im możliwość rozwoju własnych talentów i pasji – poprzez partycypację w różnego rodzaju projektach kulturalnych, inicjatywach lokalnych oraz wymianach międzynarodowych. Jednym z bardziej znanych projektów Fundacji w Poznaniu była organizacja I i II urodzin Mostu Św. Jordana na Śródce, jeszcze przed jej rewitalizacją.

Szamotuły
W 2012 r. Fundacja została przeniesiona do Szamotuł, gdzie działa do dnia dzisiejszego. Zmiana siedziby nie wpłynęła na zmianę celów organizacji. Modyfikacji uległa jednie grupa docelowa odbiorców – stała się nią najmniejsza a zarazem najważniejsza grupa społeczna, jaką jest rodzina.

Fundacja znana w Polsce i za granicą
Poprzez szereg autorskich projektów, m.in. „Tato – pobaw się ze mną”, „Na Zamkowym Dziedzińcu”, „Zielone Zakątki w Szamotułach” czy „Rodzice to Asy” (Animatorzy Społeczni), Fundacja zbudowała silną społeczność rodzin, zdolnych samodzielnie rozwiązywać napotykane problemy i zaspakajać własne i społeczne potrzeby (materialne, edukacyjne, kulturalne).

4 główne wartości
Projekty Fundacji prowadzone są w oparciu o 4 niezmienne wartości: gotowość do współpracy, rozwój własnych talentów, odpowiedzialność społeczna oraz  dzielnie się wiedzą z innymi członkami społeczności. W efekcie Fundacja przyczyniła się do zbudowania lokalnego kapitału społecznego, w skład którego wchodzi poparcie lokalnych władz, biznesu, jednostek edukacyjnych oraz samych mieszkańców Szamotuł.

Organizacja Pożytku Publicznego
W grudniu 2018r. Fundacja otrzymała status Organizacji Pożytku Publicznego.

O Fundacji
Fundacja Varietae i jej główne projekty - film z okazji Gali 10-lecia.
Zarzad_fundacji

Władze Fundacji Varietae stanowią Zarząd oraz Rada Fundacji.
Zarząd kieruje działaniami operacyjnymi Fundacji oraz reprezentuje organizację. Rada Fundacji wytycza kierunki strategiczne organizacji, sprawuje kontrolę nad realizacją działań zgodnych ze statusem Fundacji oraz opiniuje pracę Zarządu.

Zobacz Statut Fundacji

Zarząd Fundacji Varietae stanowią:

Tomasz Sobol– Prezes Fundacji

Anna Sobol  – Członek Zarządu / Wiceprezes

Magdalena Kowalczyk – Członek Zarządu / Skarbnik

Ewelina Pilch – Członek Zarządu

Radę Fundacji Varietae stanowią:

Rada Fundacji wraz ze zmianą statutu została przeniesiona do zarządu.

Fundacja-Misja-Wizja-Wartosci

Wierzymy, że możliwy jest świat, w którym ludzie, mimo swoich własnych partykularnych celów, poglądów i wartości, gotowi są współpracować na rzecz własnej społeczności. Jesteśmy przekonani, że w ludziach drzemie potencjał do wywoływania zmian i kreowania takiej rzeczywistości, która umożliwia im samorozwój. Ten potencjał należy jednak wydobyć, ukierunkować i nauczyć się nim dzielić.

Nauka współpracy, współtworzenia, i odkrywania własnych zdolność to misja i wizja naszej organizacji. Aby ją osiągnąć w podejmowanych działania kierujemy się 4 głównymi wartościami:

Współpraca
Zdolność tworzenia więzi i współdziałania z innymi, umiejętność pracy w grupie na rzecz osiągania wspólnych celów, umiejętność zespołowego wykonywania zadań i wspólnego rozwiązywania problemów.
Rozwój własny
Poszukujemy, jesteśmy otwartości na zmiany, jesteśmy zaangażowani, bierzemy odpowiedzialności za realizowane projekty i aktywności. Samodoskonalimy się poprzez różnego rodzaje kursy zawodowe.
Odpowiedzialność społeczna
Kształtowanie społeczeństwa obywatelskiego, w którym każda osoba ma wpływ na otaczającą nas rzeczywistość i toczące się w niej różne procesy decyzyjne i działania.
Wymiana wiedzy
Umiejętność dzielenia się posiadaną wiedzą i umiejętnościami z innymi ludźmi to unikatowa zdolność, w wyniku której rozwija się nie tylko przekazujący, jak również otaczająca go społeczność.
FV_dane_rejestrowe

Fundacja Varietae jest organizacją pożytku publicznego (OPP), dlatego cenimy sobie transparentność w dostępie do danych rejestrowych organizacji, sposobu jej reprezentacji oraz statutu działalności.

Fundacja Varietae

ul. Nowa 6/4, 64-500 Szamotuły

KRS: 0000320832

NIP: 7831647908 REGON: 301018671

Napisz do nas:

fundacja.varietae@gmail.com

Śledź nas na:
Fundacja Varietae

Fundacja Varietae – Fundacja Różnorodności to organizacja pozarządowa, działająca na terenie Polski oraz, we współpracy z partnerami zagranicznymi, na terenie UE – ze szczególnym uwzględnieniem działań na rzecz lokalnej społeczności Gminy i Miasta Szamotuły.  Organizacja realizuje projekty społeczne, edukacyjno-kulturowe oraz wspiera rozwój wolontariatu.

O Nas

O Fundacji
Statut
Wolontariat
Organizacje współpracujące
Partnerzy

Projekty

Akademia Spełnionego Rodzica
Baby Targ
Etno
Rodzice to ASy
Zielone Zakątki
Tato pobaw się ze mną

Kontakt | Polityka prywatności | Ochrona danych
Copyright © 2018 Fundacja Varietae